Om

”Always listen to experts. They’ll tell you what can’t be done and why. Then do it.”
– R.A. Heinlein

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *