Mikael Rönnbäck

Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att de var livet