Hafrsfjord, Svärd i fjäll

Solnedgång över det mäktiga monumentet ”Svärd i fjäll” vid Hafrsfjorden i Stavanger. Not: Originalfotot är taget 1999, dvs före digitalkamerans tidsålder och den…